11.11.2010
cyklotrasy na Vectormap.cz

Byla představena aplikace pro vizualizaci cyklotras a cyklostezek ČR.

15.03.2009
spuštění stránek VectorMap.cz

Byla spuštěna oficiální prezentace projektu VectorMap.

Cíle a motivy projektu

Základním cílem aplikace je vytvořit prostředí pro sofistikované prezentování dat prostřednictvím běžně dostupných webových technologií a umožnit uživatelský komfort, který je obvyklý u desktopových GIS software.

Obecně platí, že snahou webových aplikací je dosáhnout funkcionalitu a komfort, na který jsou uživatelé zvyklí u desktopových protějšků. V případě GIS aplikací je výrazným dělítkem mezi web a desktop aplikacemi metoda vykreslování dat. Zatímco desktopové aplikace vykreslují vektorová data vektorově, u "webmap" serverů dochází k prezentaci těchto dat rastrově (ať už metodou předpřipravených pyramidálních dlaždic, či vygenerováním rastru "na požádání").

Touto "rasterizací" dochází k podstatné ztrátě flexibility aplikace, ke složitější identifikaci konkrétních požadavků uživatele a snížení "user-friendly" principu.

Srovnání metod vykreslování prostorových dat
kritérium rastr vektor
požadavky na klienta velmi nízké vysoké
rychlost vyplývá z přístupu (u pyr. dlaždic: vysoká, v příp. generování "na požádání" nízká) obecně vyšší a regulovatelná
variabilita, flexibilita vyplývá z přístupu (u pyr. dlaždic: nízká, v příp. generování "na požádání" vyšší) střední až vysoká (podle technologie)
uživatelský komfort vyplývá z přístupu (u pyr. dlaždic: vysoký, v příp. generování "na požádání" nízký) obecně vysoký až srovnatelný s desktopovými aplikacemi