11.11.2010
cyklotrasy na Vectormap.cz

Byla představena aplikace pro vizualizaci cyklotras a cyklostezek ČR.

15.03.2009
spuštění stránek VectorMap.cz

Byla spuštěna oficiální prezentace projektu VectorMap.

Popis aplikace VectorMap

Aplikace VectorMap je robustním řešením online prezentace prostorových dat nabízející širokou škálu funkcionality:


Správa projektů / úloh

 • vzájemné sdílení dat mezi projekty (vrstvy, dokumenty ...)
 • definice specifické funkčnosti daného projektu
 • definice vymezeného územního rozsahu
 • správa práv v rámci projektu

 ↑ 


Vícejazyčnost / lokalizace

 • definice libovolné jazykové lokalizace
 • všechny použité technologie pracují se znakovou sadou UNICODE
 • veškerá data jsou uložena ve slovnících
 • hromadný import / export slovníků

 ↑ 


Politika práv

 • veškerá práva jsou definována na základě členství ve skupinách
 • omezení práv podle územního rozsahu
 • práva až do úrovně jednotlivých atributů a nástrojů (akcí)

 ↑ 


Vzhled, grafika, skinovatelnost

 • aplikace: vzhled aplikace (GUI) lze plně přizpůsobit požadavkům
 • data: široké možnosti grafického zobrazení prvků
 • fonty: import vybraných fontů do klientské části aplikace

 ↑ 


Bezpečnost

 • možnost přenosu na zabezpečeném protokolu (SSL)
 • omezení přístupu k aplikaci nebo její části pomocí autentizace (jméno / heslo)
 • možnost ochrany zobrazovaných dat (např. ortofotomap) pomocí "zapouzdření" výstupů do chráněných formátů / zamezení přímého stažení či zobrazení dat mimo aplikaci

 ↑ 


 • široká škála možností ovládání aplikace (myš, zoom pomocí kolečka myši, klávesové zkratky...)
 • vyhledávání pomocí složitých dotazů nad jednotlivými vrstvami

 ↑ 


Dokumenty, fotografie, videa

 • připojení dokumentů k projektu, vrstvě nebo samotnému objektu (např. obec, turist. rozcestník apod.)
 • připojení fotografií (vestavěná prohlížečka fotografií)
 • připojení videa (interní video player)

 ↑ 


Externí data

 • přímé napojení na jiný zdroj vašich dat
 • možnost připojit data třetích stran (WMS - Web Map Services)
 • dávkové importy dat

 ↑ 


Grafy, kartogramy

 • zobrazení statistických údajů pomocí kartogramů
 • automatické generování grafů
 • zobrazení výškových profilů

 ↑ 


Tisk, export, výstupy

 • možnost tisku ve zvoleném rozlišení (DPI) u vektorových dat
 • export do PDF
 • možnost definice tiskových šablon
 • export atributů do Excelu
 • export zobrazených dat do shape file formátu (SHP)

 ↑ 


Ortofota, rastrové ekvivalenty map

 • vygenerování pyramidálních dlaždic z ortofotomap
 • možnosti nadstandardní ochrany dat před nelegálním stažením
 • automatické vložení vodoznaku (watermark)

 ↑